Ο ρόλος του βελονισμού στην ανακούφιση από διαταραχές ύπνου που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση

Ο βελονισμός μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από διαταραχές του ύπνου σε περιεμμηνοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, σύμφωνα με μια νέα συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση. (Hsiao-Yean Chiu, RN, PhD, College of Nursing, Taipei Medical University, and the Sleep Science Center, Taipei Medical University Hospital, Taiwan, and colleagues present their findings in an article published online February 4 in Obstetrics & Gynecology).

«Τα παρόντα ευρήματα δείχνουν μια σημαντική συσχέτιση του βελονισμού με την βελτίωση διαταραχών ύπνου σε περιεμμηνοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες," γράφουν οι ερευνητές.

Οι ερευνητές συμπεριέλαβαν τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες που δημοσιεύτηκαν στα αγγλικά και στα κινεζικά. Οι μελέτες συνέκριναν τον βελονισμό με ομάδες ελέγχου που έλαβαν ανενεργείς (π.χ. ψευδή βελονισμό) ή ενεργείς (π.χ. κινέζικα βότανα, υπναγωγά φάρμακα και ορμονοθεραπεία) παρεμβάσεις για την ανακούφιση διαταραχών ύπνου σχετιζόμενων με την εμμηνόπαυση . Ως βελονισμός θεωρήθηκε οπωσδήποτε η κλασσική τοποθέτηση βελονών από το χέρι του βελονιστή αλλά και ο ηλεκτροβελονισμός, ο βελονισμός με λέιζερ, ο ωτοβελονισμός αλλά και η πίεση των σημείων χωρίς τοποθέτηση βελόνας.

Οι ερευνητές ανέλυσαν 34 μελέτες που περιλάμβαναν 2433 τυχαία κατανεμημένους ασθενείς με μέση ηλικία τα 51,1 χρόνια (44,1 έως 63,0 έτη). Οι περισσότερες από τις μελέτες αυτές ήταν γυναίκες στην Κίνα και τέσσερις από τις δοκιμές επικεντρώθηκαν σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού.

Οι μελέτες χρησιμοποιούν τις αναφορές των γυναικών στην βελτίωση του ύπνου για να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα των θεραπειών. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα σημεία βελονισμού ήταν τα : Σπλήνας 6, Καρδιάς 7 και του μεσημβρινού GV (Governing Vessel). Το σημείο Sanyinjiao (Σπλήνας 6), συνδέεται με τη γυναικεία γονιμότητα και την αναπαραγωγική ομοιόσταση, σημειώνουν οι συγγραφείς.

Ο βελονισμός συνδέθηκε με την ανακούφιση των διαταραχών του ύπνου σε σύγκριση με τις θεραπείες ελέγχου. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στις ομάδες βελονισμού παρουσίασαν σημαντικές αυξήσεις των επιπέδων της οιστραδιόλης ορού αλλά και σημαντικά μειωμένα επίπεδα ωοθυλακιοτρόπου (FSH) και ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH).

Οι ερευνητές προτείνουν ότι τα αυξημένα επίπεδα οιστραδιόλης στον ορό μπορεί να είναι ένας πιθανός μηχανισμός που υπογραμμίζει την ικανότητα του βελονισμού για την ανακούφιση των διαταραχών του ύπνου που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση.

"Μια μελέτη σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έδειξε ότι η παραγωγή οιστραδιόλης προκαλεί θερμορυθμιστικές επιδράσεις μέσω περιφερικής αγγειοδιαστολής του δέρματος, μειώνοντας έτσι την θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος και προκαλώντας στη συνέχεια την έλευση ύπνου," εξηγούν οι συγγραφείς. Αυξημένα επίπεδα οιστραδιόλης ήταν επίσης σημαντικά μεγαλύτερα σε μελέτες που επέλεξαν το σημείο Sanyinjiao, σημειώνουν οι συγγραφείς.

Προτείνουμε ότι ο βελονισμός θα πρέπει να υιοθετηθεί ως εναλλακτική ή συμπληρωματική θεραπεία για τη βελτίωση του ύπνου, επιπρόσθετα με τις τρέχουσες συμβατικές θεραπείες (π.χ. ορμονοθεραπεία) σε γυναίκες που βιώνουν διαταραχές ύπνου που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση " συμπεραίνουν οι συγγραφείς.

"Τα άτομα που ενδιαφέρονται για την υιοθέτηση θεραπείας βελονισμού ως εναλλακτική θεραπεία σε συμβατικές θεραπείες για τη βελτίωση των διαταραχών ύπνου που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση πρέπει να μιλήσουν με τους βελονιστές τους για το σημείο Sanyinjiao ως προτιμώμενο για την διέγερση της έκκρισης των επιπέδων της οιστραδιόλης του ορού. "

Copyright © 2015 All Rights Reserved
Νάβαλης Κωνσταντίνος - Φυσίατρος
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

κατασκευή ιστοσελίδων webmac
υπηρεσίες ιατρικού marketing Health Solutions
Δ.: Λ. Κηφισίας 317 Γ, 14561 Κηφισιά
Τ.: 210 6205129-30