Ο βελονισμός μειώνει τα αγγειοκινητικά συμπτώματα που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση

Ο βελονισμός μπορεί να είναι χρήσιμος για τη μείωση των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων (VasoMotorSymptoms-VMS) στις περιεμμηνοπαυσιακές αλλά και στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης.

"Εντυπωσιάστηκα με τις αξιοσημείωτες βελτιώσεις στη συχνότητα αγγειοκινητικών συμπτωμάτων -VMS, τη σοβαρότητα και τις διαφορετικές μετρήσεις ποιότητας ζωής με βελονισμό σε σύγκριση με κανένα βελονισμό", δήλωσε η Δρ. Deanna Befus από το Wake Forest School of Medicine's Integrative Medicine, Winston-Salem, North Carolina στο Reuters Health μέσω e-mail.

Ενώ οι χρόνοι επανεκτίμησης στις περιλαμβανόμενες μελέτες ποικίλλουν, ορισμένες από αυτές κατέδειξαν μείωση της συχνότητας των εξάψεων, η οποία διατηρήθηκε για 12 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας, γεγονός που αποτελεί πραγματική υπόσχεση για ασθενείς που παλεύουν με ενοχλητικά αγγειοκινητικά συμπτώματα.

Η ορμονική θεραπεία είναι αποτελεσματική για τη μείωση των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων, αλλά λόγω των σχετικών κινδύνων, πολλές γυναίκες επιλέγουν μη ορμονικές εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένου του βελονισμού.

Η Dr. Befus και οι συνεργάτες της αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα του βελονισμού για τα αγγειοκινητικά συμπτώματα, την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία (Health-Related Quality of Life , HRQOL) και τις ανεπιθύμητες ενέργειες στην ανασκόπηση και την μετα-ανάλυση τριών υφιστάμενων συστηματικών ανασκοπήσεων και τεσσάρων τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών που δημοσιεύθηκαν μετά από αυτές τις ανασκοπήσεις.

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύτηκαν ηλεκτρονικά στις 3 Ιανουαρίου στην Εφημερίδα της Εναλλακτικής και Συμπληρωματικής Ιατρικής (Journal of Alternative and Complementary Medicine).

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων συγκρίθηκαν και παρουσιάστηκαν ως τυποποιημένες μέσες διαφορές (Standardized Mean Differences,SMD) όπου SMD 0,2 θεωρούνται ως μικρής θεραπευτικής αποτελεσματικότητας, 0,5 μέτριας και 0,8 ή μεγαλύτερες ως υψηλής αποτελεσματικότητας.

Σε νέο έγγραφο, σε σύγκριση με το μη βελονισμό ή τη συνήθη ιατρική αντιμετώπιση, ο βελονισμός μείωσε τη συχνότητα των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων (SMD, -0,21) και τη σοβαρότητα - severity (SMD, -0,35).

Και οι δύο αυτές μικρές διαφορές υπολείπονται στατιστικής σημασίας.

Ο βελονισμός ήταν λιγότερο αποτελεσματικός από την ορμονοθεραπεία για μείωση της ημερήσιας συχνότητας των συμπτωμάτων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τρεις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές.

Ο βελονισμός δεν διέφερε σημαντικά από τη χαλάρωση (relaxation) στον έλεγχο της ημερήσιας συχνότητας ή της σοβαρότητας των συμπτωμάτων, σύμφωνα με τα ευρήματα από μία τυχαιοποιημένη δοκιμή.

Στις τρεις δοκιμές που αξιολόγησαν το HRQOL, ο βελονισμός και ο ψευδής βελονισμός δεν διέφεραν σημαντικά, αλλά η ορμονοθεραπεία έδωσε σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα από ό, τι ο βελονισμός.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του βελονισμού ήταν ήπιες στις λίγες μελέτες που τις ανέφεραν.

"Για τις γυναίκες που κατανοούν τις εναλλακτικές επιλογές και τους κινδύνους / οφέλη, ο βελονισμός είναι μια καλή επιλογή, καθώς είναι μία από τις καλύτερα μελετηθείσες και πιο ευρέως διαθέσιμες μη φαρμακολογικές επιλογές, καλύπτεται ακόμη και από ορισμένα ασφαλιστικά ταμεία ", δήλωσε η Δρ Befus.

"Τα αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζουν τη χρήση του βελονισμού, είτε ως αυτόνομη είτε ως συμπληρωματική θεραπεία, για τη διαχείριση των συμπτωμάτων, με ελάχιστο κίνδυνο".

Η Carolyn Ee από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, Αυστραλία, της οποίας η προηγούμενη τυχαιοποιημένη δοκιμή διαπίστωσε ότι ο βελονισμός δεν είναι καλύτερος από τον ψευδή βελονισμό για γυναίκες με μέτριας σοβαρότητας εμμηνοπαυσιακές εξάψεις, ανέφερε ένα SMD -0,35 για τις εξάψεις όταν ο βελονισμός συγκρίθηκε με τον ψευδή βελονισμό.

Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα όταν θεωρηθεί ότι ο ψευδής βελονισμός δεν είναι ένα φυσιολογικά αδρανές εικονικό φάρμακο.

"Μια δευτερεύουσα ανάλυση των ευρημάτων μας σχετικά με τον βελονισμό για τις εξάψεις αποκάλυψε ότι οι γυναίκες με υψηλότερες προσδοκίες από τη θεραπεία βελονισμού κατά την έναρξη δεν είχαν καλύτερη θεραπευτική έκβαση, αντικρούοντας την πρόταση ότι βελτιώθηκαν επειδή αναμένουν να βελτιωθούν", ανέφερε.

"Αυτό με κάνει να αναρωτιέμαι για τον αντίκτυπο μιας θετικής θεραπευτικής σχέσης στις εξάψεις και για το πώς οι κλινικοί γιατροί μπορούν να το αξιοποιήσουν καλύτερα στην πράξη".

"Επειδή ο βελονισμός είναι μια ασφαλής, μη φαρμακολογική θεραπεία, θα μπορούσε να προσφερθεί ως μια από τις επιλογές θεραπείας των εξάψεων", κατέληξε η Δρ Ee.

"Ωστόσο, οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να συζητήσουν την έλλειψη σαφήνειας γύρω από το συγκεκριμένο αποτέλεσμα του βελονισμού για τις εξάψεις."

Ο Dr. Kamma Sundgaard Lund από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, Δανία, που συμμετέχει σε μια συνεχιζόμενη μελέτη του βελονισμού για τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, δήλωσε στο Reuters Health μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: "Τα αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζουν τη χρήση βελονισμού για τη θεραπεία αγγειοκινητικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση. Πολλές από τις μελέτες είναι χαμηλής ποιότητας (κακός σχεδιασμός, ανεπαρκείς αναφορές, μεταξύ άλλων).

Επιπλέον, πολλές μελέτες χρησιμοποιούν αποτελέσματα μετρήσεων που δεν έχουν επαρκώς επικυρωθεί (ειδικά όσον αφορά τη σύγχρονη ψυχομετρία).

Περισσότερες μελέτες υψηλής ποιότητας απαιτούνται" είπε.

Copyright © 2015 All Rights Reserved
Νάβαλης Κωνσταντίνος - Φυσίατρος
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

κατασκευή ιστοσελίδων webmac
υπηρεσίες ιατρικού marketing Health Solutions
Δ.: Κονδύλη 5, Μαρούσι
Τ.: 2106142535

 botMap